Enstrüman

Eğitim Süresi

Ekim-Mayıs

Yer

Eraslan Okulu Müzik Atölyeleri

Yaş Aralığı

6-14

Branşlar

Piyano, Klasik Gitar, Keman, Şan, Yan Flüt, Çello, Elektro ve Bas Gitar

Aylık Kurs Ücreti

520 TL

Dersler

Haftada 1 Birebir Ders

Ders Süresi

60 Dakika

Hafta İçi

17.00 – 20.00

Hafta Sonu

10.00 – 16.00

Orff

Eğitim Süresi

Ekim-Mayıs

Yer

Eraslan Okulu Müzik Atölyeleri

Yaş Aralığı

3-5

Aylık Kurs Ücreti

280 TL

Dersler

Haftada 1 Grup Dersi

Ders Süresi

60 Dakika

Hafta İçi

Cumartesi Günü

5 Yaş 11.00-12.00

4 Yaş 12.15-13.15

3 Yaş 13.15-14.15

 • Orff Schulwerk dersleri 8 kişilik gruplar halinde, 3 ile 5 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik olarak yapılmaktadır.

 • Orff Schulwerk sınıflarının açılabilmesi için en az 7 öğrencinin kayıtlı olması gerekir.

 • 3 yaş öğrencilerine derslerde ebeveynleri eşlik eder.

 

Orff Schulwerk

Carl Orff ve Gunild Keetman’ın geliştirdiği Orff Metodu, çocuklar için müzik, dans ve iletişimi bir araya getiren bir müzik öğretisidir. 20. yüzyılın yükselen metodu olan Orff, genç yaştaki öğrencilere müzik yoluyla ifade becerisi ve ileride başlayacakları enstrüman eğitimine güçlü bir temel sağlar.

Çocukların içinde var olan yaratıcılığı açığa çıkarmasına ortam hazırlayan derslerde:

 • Ritim

 • Doğaçlama Müzik

 • Yaratıcı Dans çalışmaları yapılır.

3-5 yaş aralığındaki çocuklar, içlerinden geldiği gibi müzik yapıp, dans edip, doğaçlama performanslar gerçekleştirerek kendilerini keşfeder, yaratıcı düşünme ve ifade becerilerini geliştirirler.

Orff Schulwerk Dersleri Hakkında Merak Ettikleriniz:

Sınıflar kaç öğrenciden oluşur?

Orff dersleri en az 7, en fazla 10 öğrencinin katılımıyla yapılır.

3-5 yaş aralığındaki tüm öğrenciler aynı grupta mı yer alır?

3 yaşındaki öğrencilere eğitimde ebeveynleri eşlik eder, 4 ve 5 yaşındaki öğrenciler kendi yaş grupları ile çalışır.

Eğitimde hangi malzemeler kullanılır?

Orff enstürmanları (zil, küçük davul, çelik üçgen, marakas vb.)

Eğitimin süresi kaç aydır?

Orff dersleri 2019 yılı itibariyle Ekim-Mayıs ayları arasında gerçekleşir.

Eğitim sonunda öğrencilerin gelişimlerine dair yönlendirmeler yapılmakta mıdır?

Evet, her öğrencinin gelişimi bireysel olarak takip edilir ve öğrencilerin becerilerine yönelik dans, tiyatro yada enstrüman eğitimlerine yönlendirme yapılır.

Deneme dersine katılabilir miyiz?

Orff eğitiminde deneme dersleri yapılmamaktadır.

Grup indirimi veya kardeş indirimi var mı?

Eraslan Okulu ve Behiye Hanım Anaokulu öğrencilerine ve bu kurumlar bünyesinde çalışanların çocuklarına tüm eğitimlerde ekstra %10 indirim sağlamaktayız. İndirimler ikinci ödemeden itibaren, aylık ödeme bedeline otomatik olarak yansıtılacaktır.

Ayrıca Arkas Holding, İzmir Fransız Kültür Merkezi, Mozart Akademi, Mavişehir Spor Kulübü ve TechnoKids bünyesinde çalışan bireylerin çocukları da Büyük Akademide yıl boyunca %10 indirimden faydalanmaktalar. Bu indirimlere nasıl başvurulacağı konusu kurumlar ile paylaşılmış olup, gerekli bilgileri kurum temsilcilerinden edinebilirsiniz.

Piyano

Piyano derslerinde uluslararası metotlar ve sistemler uygulanmaktadır. Öğrencilerin, teorik, teknik ve müzikal alanda gelişiminin sağlanması ve geniş bir repertuar oluşturması hedef alınmıştır. Uluslararası Sertifika Programları ve Uluslararası Yarışma ve Festivaller hedeflenerek öğrenciler bu doğrultuda yönlendirilmektedir.

Piyano dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:

 • Piyano Çalım Teknikleri

 • Repertuvar Çalışması

 • Temel Müzik Teorisi, Solfej

 • Müzikal Çalışmalar

Keman

Keman derslerinde uluslararası geçerliliği olan Suzuki Metodu uygulanır. Uzman eğitmen kadrosunun ilk amacı öğrencilere keman enstrümanını sevdirmek ve müzikal yeteneklerini keşfetmektir. Bununla birlikte yaratıcılık duygularını ortaya çıkartmak, kemanın dünya müziğindeki yerini ve tarihsel sürecini aktarmak keman derslerinin amaçları arasındadır. 

Keman dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:

 • Keman ve yay (arşe) tutuş teknikleri

 • Gamlar, arpejler, egzersizler

 • Solfej armoni ve teorik bilgiler

 • Müzikal terimlerin öğrenilmesi

 • Seviyeye göre çeşitli etüdüler, parçalar

 • Seviyeye göre piyano eşlikli parçalar

 • Kemanın tarihçesi, müzik dönemleri, keman repertuarı

Gitar

(Klasik, Elektro, Bas)

Klasik müziğin yanı sıra rock, jazz, pop müzik gibi birçok müzik türünde önemli yer tutan gitarı sevdirmek, ritim duygusunu geliştirmek, dünya müziklerinin seçkin örneklerini icra ederek farklı bir bakış açısı kazandırmak, gitar dersinin amaçları arasındadır.

Gitar dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:

 • Gitar tutuş teknikleri

 • Solfej armoni ve teorik bilgiler

 • Gamlar, arpejler, akorlar, egzersizler

 • Müzikal terimlerin öğrenilmesi

 • Seviyeye göre çeşitli etütler, parçalar

 • Gitarın tarihçesi, müzik dönemleri, Gitar repertuarı

 • Farklı müzik türlerine ait parçalar ile evrensel bir repertuvar oluşturmak

Flüt

Yan flüt derslerinde, enstrümanı tanıtmak ve sevdirmek, ritim ve müzikal gelişimi sağlamak, ulusal ve evrensel müziklerden örnekler sunmak, mesleğe yönelecek öğrencilere yol göstermek ve profesyonel bakış açısı sağlamak için çalışırız.

Flüt dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:

 • Flütün ve aksesuarlarının tanıtılması

 • Flüt tutuş teknikleri

 • Diyafram ve nefes teknikleri

 • Gamlar, arpejler, egzersizler

 • Solfej armoni ve teorik bilgiler

 • Müzikal terimlerin öğrenilmesi

 • Seviyeye göre çeşitli etüdler, parçalar

 • Seviyeye göre yan flüt eşlikli parçalar

 • Flüt tarihçesi, müzik dönemleri, flüt repertuvarı

Çello

Çello eğitiminde öğrencilere enstrümanın temel eğitimiyle birlikte çello yay teknikleri, baskı ve metot eğitimi yaparız. Keman eğitimimizde olduğu gibi çello eğitimi için de Suzuki Çello Metodu kullanılmaktadır.

Çello dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:

 • Çellonun tarihi gelişimi ve sanattaki yeri,

 • Suzuki Metodunda yay kullanma ve parmak çalışması,

 • Çello için yazılmış etütlerle enstrüman hakimiyetin sağlanması,

 • Öğrencinin ihtiyacı ve yaptığı müzik türüne göre repertuvar belirleme ve uygulama

Şan

Şan eğitiminde şarkı söylemekten keyif alan ve belli müzikal olgunluğa ulaşan bireyler yetişir. Kökeni Fransızca'ya dayanan şan sözcüğü şarkı demektir. Şarkı söylemek; doğru teknikle, sesi yormadan belli kurallar ve disiplinler içerisinde bir eğitim sürecini kapsar. Hemen hemen herkesin deneyebileceği şan dersleri, bazı öğrenciler tarafından yetenek ve çok çalışma çerçevesinde daha ustaca bir hal alır ve virtüözlüğe ulaşabilir. Şan eğitimi sadece opera sanatına ait bir eylem değildir. Konuşmanın bir uzantısıdır ve bütün müzik türlerini kapsar. Şan eğitimi almak isteyen her birey bir şekilde amacına ulaşabilmekte, nitelikli, temiz ve doğru biçimde şarkı söyleyebilmektedir.

Şan dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:

 • Şarkı söylemenin temeli olan doğru nefes kullanımını sağlamak üzere, doğru nefes alma, diyafram kasını doğru çalıştırma ve nefesi doğru üfleyebilme konularında bilgi aktarımı ve uygulama,

 • Ses telleriyle hareket eden kasların çalışma prensiplerini anlatarak öğrenciyi bilgilendirme,

 • Ses kapasitesinin artırılması ve ses kontrolü sağlanması amacıyla piyano eşliğinde ses egzersizleri,

 • Öğrencinin ihtiyacına ve söylemek istediği türe göre şarkı seçimi ve repertuvar hazırlama

Koro

Koro eğitimi; koroyu oluşturan bireylere sosyo-müzikal bir yaşam tarzı katmayı hedefler. Koro bünyesindeki her öğrenci hem müzikle iç içe olur, hem de bir topluluğun parçası haline gelir. Koro, öğrencilerin sosyal ortamlarındaki davranışsal becerilerinin geliştiği ve olgunlaştıkları önemli bir öğretidir.

Doğru nefes kullanımı, ses eğitimi, nota bilgisi, çok seslilik, birlikte ve solo şarkı söyleyebilme becerileri koro eğitimin temelinde yer alan çalışmalardır. Koro eğitimi, bu yetenekleri geliştirme ve öğrencilerde yer alan "sanatçı" yeteneklerini ortaya çıkartmak için oldukça etkili bir yöntemdir.

Koro dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:

 • Grup olabilme bilinci ve birlikte şarkı söylemenin temel kuralları konusunda bilgilendirme ve uygulama,

 • Oyunlarla doğru şarkı söylemenin kuralları olan diyafram kullanıme ve doğru nefesle şarkı söyleyebilme çalışmaları,

 • Koroda ses üretirken birbirini dinleme bilinci ve becerisi oluşturma,

 • Kanonlar ve eğlenceli şarkılarla çok sesliliğe giriş,

 • Birlikte şarkı söylemenin temel kurallarından olan, koro-şef-eşlik uyum çalışmaları,

 • Diksiyon, artikülasyon ve anlaşılırlık gibi müzikal dinamiklerin öğretilmesi,

 • Bir koroda bulunması gereken entonasyon, homojenlik ve koro tınısı becerilerinin kazandırılması,

 • Sahne disiplini ve sahne hakimiyeti koularının öğretilmesi ve uygulanması

 

Mozart Akademi

Müzik, tiyatro, opera ve bale gibi çağdaş sanat dallarını daha önce denenmemiş yaratıcı projelerle destekleyerek uluslararası standartlara taşıyan Mozart Akademi, İzmir'in seçkin bir eğitim ve sanat kurumudur.

Sanat Eğitimi çalışmalarının yanı sıra, başta çocuklar olmak üzere opera, bale gösterileri ile konser etkinlikleri gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası kurslar, seminerler, söyleşiler, açık oturumlar, sempozyumlar, festivaller, şenlikler, yarışmalar düzenlemek, bu alanlarda ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak, ortak projeler üretmek ve yayın çıkarmak Mozart Akademinin başlıca faaliyetleri arasındadır.

İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin Opera, Orkestra ve Bale sanatçıları, İzmir Senfoni Orkestrası sanatçıları ile İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçılarından oluşan seçkin bir eğitmen kadrosuna sahip olan Mozart, Büyük Akademi bünyesinde Mavişehir Eraslan Okulu kampüsünde öğrencilere uluslararası standartlarda bir eğitim sunacaktır.

Enstrüman Eğitimi

İlkokulda başlayan enstrüman eğitimi ile öğrenciler erken yaşta enstrüman ile tanışıp, esnek kas grupları sayesinde kolayca enstrüman çalabilmekteler. Mozart Akademinin konservatuvar mezunu, yetkin eğitmen kadrosu ile doğru enstrümanı seçen öğrenciler, en verimli metotlarla enstrüman çalmaya başlarlar.

Büyük Akademide öğrenciler hafta içi ve hafta sonu, şan, piyano, klasik gitar, yan flüt, elektro gitar, bas gitar, keman, davul ve çello eğitimleri almaktalar.

Koro Eğitimi

Opera Sanatçısı Fatma Cinpir'in çalıştırdığı Mozart Akademi Çocuk ve Gençlik Koroları; evrensel müzik kültürünün genç yaşlarda keşfedilmesiyle büyük başarılara imza atmıştır.

Carmina Burana eserinin ilk kez bir çocuk korosu tarafından seslendirilmesinden, uluslararası konserlere kadar birçok ilki gerçekleştiren koroda öğrenciler, nefes kullanımı, ses eğitimi, nota bilgisi, çokseslilik ve solo şarkı söyleyebilmek becerilerini geliştirmekteler.

Her yıl İzmir Polifonik Korolar Festivalini düzenleyen Mozart Akademi, İzmir'de koro çalışması yapan birçok topluluğu bir araya getirmekte ve toplum bazında müziğin birleştiriciliğine hizmet etmektedir.

http://www.mozartakademi.com/